Współpracujemy z

Anna Para - Twója kancelaria prawnicza

Nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem

Monitoring i patrole interwencyjne

Centrum Monitorowania Alarmów - czuwający 24 godziny na dobę dyspozytorzy Centrum Monitorowania Alarmów SECURITY OFFICE reagują natychmiast na sygnały alarmowe z chronionych obiektów i w zależności od umowy z abonentem uruchamiają właściwe procedury alarmowe, która obejmuje:

 • interwencje Patroli Interwencyjnych, które natychmiast udają się na miejsce alarmu w celu czynnej ochrony mienia,
 • zawiadomienie wskazanych przez abonenta osób,
 • zawiadomienie Policji,
 • zawiadomienie innych służb (np. Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, itp.).

Ponadto dyspozytorzy Centrum Monitorowania Alarmów SECURITY OFFICE czuwają aby o określonej porze system alarmowy w obiekcie został uzbrojony.

Najbardziej typowymi rodzajami obsługiwanych alarmów są:

 • włamanie,
 • napad,
 • pożar,
 • kradzież pojazdu, napad na transport,
 • przedwybuchowe stężenie gazu,
 • stany energetyczne i temperaturowe (chłodnictwo, systemy grzewcze)
 • stany powodziowe,
 • pomoc medyczna,
 • stężenie zanieczyszczeń środowiska. 

 

Podłączony drogą radiową lub telefoniczną indywidualny system alarmowy nie wymaga żadnej dodatkowej obsługi ze strony użytkownika. Wszelkie informacje o aktualnym stanie systemu alarmowego tj.: włączenie, wyłączenie centrali alarmowej, alarm agresji, i inne w ciągu kilku sekund wysyłane są automatycznie do Centrum Monitorowania Alarmów SECURITY OFFICE, tam zapisywane i przechowywane w pamięci komputera oraz w postaci wydruków komputerowych. Centrum Monitorowania Alarmów SECURITY OFFICE prowadzi również monitoring obiektów ruchomych z wykorzystaniem Systemu Nawigacji Satelitarnej GPS.
Centrum Monitorowania Alarmów SECURITY OFFICE składa się z czterech profesjonalnych Stacji Monitorowania Alarmów opartych na podzespołach i oprogramowaniu renomowanych firm:
ESOM - POLSKA
VISONIC - IZRAEL
OPTOSCAN/GARMIN - POLSKA/USA
SATLOK - POLSKA

Centrum Monitorowania Alarmów SECURITY OFFICE jako jedyne w regionie posiada zintegrowany system komputerowy rejestrujący w jednej bazie danych informacje z czterech Stacji Monitorowania Alarmów. Rozwiązanie takie pozwala na przekazywanie informacji do Centrum Monitorowania Alarmów poprzez:

 • telefoniczne łącza komutowane,
 • telefonię GSM,
 • łączność radiową na zastrzeżonym paśmie,
 • system nawigacji satelitarnej GPS.

Nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem

 • Data aktualizacji: 2019-09-09 11:06