Współpracujemy z

Anna Para - Twója kancelaria prawnicza

Nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem

Monitoring obiektów ruchomych - GPS

        System Monitorowania GPS oparty jest na doskonale zorganizowanej i stale rozszerzającej się sieci operatorów. Której reprezentantem na terenie woj. podkarpackiego jest Security Office. Dzięki takiemu rozwiązaniu klienci naszej firmy mają pewność skutecznej interwencji na terenie całego kraju.

        System Monitorowania i Ochrony Pojazdów, jest systemem umożliwiającym okreœlenie dokładnej pozycji obiektu znajdującego się w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej. Dzięki zainstalowanemu w pojeŸdzie odbiornikowi GPS, amerykańskim satelitom wojskowym NAVSTAR oraz technologii GPRS, osoby odpowiedzialne za zarządzanie transportem i logistyką w firmie lub klient indywidualny mogą w trybie rzeczywistym na komputerze  œledzić przemieszczanie się floty pojazdów lub pojedynczego samochodu ( na specjalne przeznaczonych do tego celu elektronicznych mapach ).

Działanie całego systemu można podzielić na kilka etapów:                               

1. Lokalizacja pojazdu – informacje o lokalizacji pojazdu, jego prędkości jak również dokładny czas pozyskiwania są z systemu GPS. Informacje te docierają do zainstalowanego w pojeŸdzie odbiornika GPS z amerykańskich satelitów NAVSTAR, co daje gwarancję globalnego zasięgu oraz dokładność podawania rzędu 3 metrów.

2. Gromadzenie danych Ÿródłowych i wstępna analiza – zainstalowany w pojeŸdzie odbiornik GPS dostarcza dane o          lokalizacji i prędkości pojazdu do mikroprocesora urządzenia. Informacje te wraz z aktualnym stanem podłączonych czujników zostają przesłane do sytemu magazynującego i przetwarzającego informacje.

3. Transmisja danych – w celu zapewnienia łączności pomiędzy modułem zainstalowanym w pojeŸdzie a systemem serwerowym i ostatecznie stacją monitorującą, dyspozytorską lub komputerem użytkownika wykorzystywane są usługi sieci GSM dla przekazywania systemów alarmowych, danych o pozycji pojazdu i stanie czujników oraz transmisja SMS dla sterowania terminalem i awaryjnego przekazywania sytemu alarmowego. Informacje z pojazdu przekazywane są co 60 sekund oraz awaryjnie, w przypadku wystąpienia zdarzenie alarmowego.

4. Odbiór, zapis, udostępnienie i analiza danych – dane z zainstalowanego w pojeŸdzie terminala docierają do systemu serwerowego i tam są przechowywane. Dostęp do nich oraz ich analizę umożliwia głównie aplikacja abonencka instalowana na komputerze lub laptopie, łącząca się z serwerem poprzez sieć Internet. Aplikacja umożliwia wizualizację aktualnej dostępnej pozycji na mapie, przekazanie aktualnego stanu czujników, analizę wszelkich danych historycznych, generowanie raportów stanowiących podstawę do rozliczenia czasu pracy pojazdów i kierowców.

          Oferowane Państwu urządzenie pojazdowe – terminal GPS zawiera moduł główny, system mikroprocesorów analizujący dane, moduł pamięci (rejestrator ) mogący zapisać 36 000 pozycji pojazdu ( wraz i informacjami takimi jak prędkość pojazdu, czas i stany podłączonych czujników  w przypadku braku połączenia z serwerem ) oraz system transmisji danych oparty modemie GSM.
          Czas zapełnienia pamięci rejestratora zależy od ustawienia częstotliwości zapisu oraz od długości czasu przemieszczania się pojazdu (podczas postojów pamięć urządzenia nie zapełnia się). Przy domyœlnie ustawianej częstotliwości zapisu (co 60 sekund), pamięci zazwyczaj wystarcza na okres 2 – 3 miesięcy intensywnej pracy pojazdu. Do terminala można podłączyć różne urządzenia (np. interfejs do czujnika poziomu paliwa), czujniki (np. otwarcia klapy, drzwi), akcesoria umożliwiające identyfikację i autoryzację kierowcy, przełącznik trybu jazdy umożliwiający okreœlenie statusu pojazdu (jazda prywatna/służbowa, z ładunkiem/bez ładunku) oraz inne elementy wyposażenia pojazdu (które można zdalnie uruchomić bez udziału kierowcy jak immobiliser, sygnalizacja świetlna lub dŸwiękowa).
          Aplikacja abonencka, instalowana na komputerze klasy PC lub laptopie umożliwia stałą, aktualizowaną co 60 sekund prezentację informacji o monitorowanym pojeŸdzie. Lokalizacja pojazdów odbywa się na cyfrowej mapie. Mapa Polski zawiera wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie, linie kolejowe, szczegółowe plany ponad 600 miast, zaznaczone wszystkie miejscowości (większe jako obrys z siecią głównych ulic, mniejsze jako punkty) oraz tereny zielone i zbiorniki wodne. Drogi krajowe opisane są numerami, plany miast zawierają wszystkie ulice, linie kolejowe oraz tereny zielone i zbiorniki wodne w obrębie granic danego miasta. Wszystkie ulice, place i ronda mają – po odpowiednim powiększeniu planu – wyświetlane nazwy. Częœć terenów zielonych i zbiorników wodnych pozostaje nieopisana. Na mapie ogólnej Europy widoczne są granice państw, drogi, miasta, linie kolejowe i obszary wodne w ogólnym zarysie. Możliwe jest wyszukiwanie miejsc według nazwy (miejscowości, ulicy, nazwy własnej miejsca) lub współrzędnych geograficznych. W programie istnieje opcja umożliwiająca pomiar odległości na mapie oraz pomiar przebytej trasy.
 
System monitoringu  GPS stanowi idealne rozwiązanie dla:

• klientów indywidualnych,
• firm transportowo-spedycyjnych,
• firm realizujących przewozy specjalne (VIP, przesyłki wartościowe, itp.),
• firm świadczących usługi w zakresie ochrony osób i mienia,
• firm kurierskich i firm posiadających własną flotę transportową,
• służb komunalnych i porządku publicznego (policja, straż miejska),
• pogotowia ratunkowego (gazowego, energetycznego, wodociągowego),
• przedsiębiorstw komunikacji miejskiej i międzynarodowej.


        Jeżeli chcą Państwo profesjonalnie zarządzać swoimi pojazdami:
 
• kontrolować trasy przejazdów,
• miejsca postoju,
• zużycie paliwa,
• prędkość pojazdu,
• chronić kierowcę, pojazd, transport,
• uzyskać całodobową pomoc w nagłych przypadkach;

oraz wdrożyć w swojej firmie rozbudowane funkcje kontroli - obniżające koszty eksploatacyjne – prosimy o kontakt. Chętnie przygotujemy szczegółową ofertę oraz pokaz możliwości Systemu Monitoringu i Ochrony Pojazdów GPS z uwzględnieniem Państwa indywidualnych potrzeb.

 

Nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem

  • Data aktualizacji: 2019-09-09 11:06