Współpracujemy z

Anna Para - Twója kancelaria prawnicza

Nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem

Systemy klimatyzacji

Klimatyzowanie to proces uzdatniania powietrza, umożliwiający regulację temperatury i wilgotności powietrza oraz jego czystości w zależności od potrzeb pomieszczenia.

Dla wielu osób hasło ''klimatyzacja'' to symbol luksusu - dzięki niej uniezależniamy się od kaprysów pogody i stwarzamy sobie sprzyjający mikroklimat. Klimatyzacja to wytworzenie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniu. Dzięki niej można stworzyć warunki, w których użytkownik czuje się najlepiej, z odpowiednią temperaturą i wilgotnością. Nowoczesne klimatyzatory wytwarzają czyste, zdrowe i świeże powietrze, usuwając z niego nadmiar wilgoci oraz redukują obecność zapachów, bakterii i wirusów. Wszystko to można osiągnąć bez przeciągów ani hałasu uzyskując dobre samopoczucie, zwiększenie aktywności i kondycji zarówno psychicznej jak i fizycznej, co daje oczywiste korzyœci, ponieważ kto czuje się dobrze, ten jest bardziej twórczy i produktywny.

Parametry powietrza wewnętrznego, które decydują o naszym samopoczuciu, to:

temperatura - zapewnia tzw. komfort cieplny i decyduje o naszym samopoczuciu i wydajności. Optymalne temperatury uzależnione są (oprócz indywidualnych wymagań) od pory roku i aktywności fizycznej, ale jako przedział uniwersalny można podać 18 - 24°C;
wilgotność (zawartość pary wodnej) - powinna wynosić od 40 do 60% (œrednio). Zbyt niska powoduje wysuszenie błon œluzowych i choroby dróg oddechowych; zbyt wysoka - zmęczenie, niedotlenienie, dekoncentrację oraz sprzyja rozwojowi zarodników grzybów pleœniowych.
prędkość cyrkulacji powietrza - nie powinna przekraczać 0,2 m/s (większa wartość jest odczuwana jako przeciąg). Zbyt mała powoduje powstawanie ''zagłębi'' dwutlenku węgla (np. w narożnikach pomieszczeń jest duszno).
jonizacja powietrza (elektroklimat) - jony dodatnie (wytwarzające się na skutek promieniowania elektromagnetycznego - urządzenia biurowe, monitory itp.) pogarszają samopoczucie; jony ujemne są charakterystyczne dla œrodowisk naturalnych - np. lasów.
proporcja tlen/dwutlenek węgla - dla dobrego samopoczucia konieczna jest nie tylko sama obecność tlenu, ale też jego stężenie. Zbyt niska wartość powoduje niedotlenienie. Zbyt wysokie stężenie dwutlenku węgla w powietrzu stanowi zagrożenie dla układu oddechowego.
zawartość substancji organicznych (np. formaldehyd) - trujące substancje organiczne nawet w niewielkim stężeniu powodują zmęczenie, senność i dekoncentrację. W większych stężeniach są po prostu niebezpieczne.
zawartość cząstek stałych - przede wszystkim kurzu i dymu papierosowego. Cząstki te powodują poczucie dyskomfortu, a jednoczeœnie wpływają negatywnie na układ oddechowy.
zawartość alergenów - roztoczy, zarodników grzybów, zarodników pleœni, pyłków roœlin - niebezpieczne nie tylko dla alergików, ale też dla osób zdrowych - mogą wywołać reakcję alergiczną.
zawartość mikroorganizmów (wirusów, glonów, bakterii) - organizmy te stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia.

W obecnych czasach widać wyraŸnie, że w niektórych sytuacjach elementy instalacji klimatyzacyjnej w naszych domach lub biurach są nie luksusem, a koniecznością zapewniającą właœciwe funkcjonowanie. Przyjrzyjmy się więc urządzeniom klimatyzacyjnym, które pozwalają na rozwiązanie problemów z powietrzem wewnętrznym.

 

 

 

 

 

Nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem

  • Data aktualizacji: 2019-09-09 11:06