Współpracujemy z

Anna Para - Twója kancelaria prawnicza

Nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem

System kontroli wartowników

SG2

SG2 
Rejestrator Seven Guard 2 – 2000 zdarzeń, wbudowany akumulator wodorkowy 1,2Ah; wytrzymała obudowa wodo i wstrząsoodporna, wydruki bezpoœrednie 10 typów lub komputer, do 64000 rejestratorów w grupie, do 400 pamiętanych punktów, odporny na pola elektryczne i magnetyczne, automatyczny czas letni i korekta zegara, zast. zewn., bez wyłącznika, bez gniazda połączeniowego – transmisja poprzez 2 styki odczytowe, obchody standardowe, raporty niezgodności.

Nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem

  • Data aktualizacji: 2019-09-09 11:06