Współpracujemy z

Anna Para - Twója kancelaria prawnicza

Nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem

Kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy

Nowoczesne miejsce pracy wymaga coraz większego zabezpieczenia przed ingerencją osób niepowołanych. Postępująca informatyzacja stanowisk pracy i specjalizacja zadań sprawiają, że pracownicy posiadają dostęp do danych i wiedzy, które nie powinny pozostawać poza kontrolą.

 System Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy to niezbędne narzędzie prawidłowego zarządzania firmą, sposób na oszczędności i zabezpieczenie na każdym poziomie ( od ochrony obiektu po ochronę najcenniejszych danych i informacji firmy). System kontroli dostępu nie tylko chroni pomieszczenia przed nieproszonymi gośćmi, ale również dostarcza informacji o sposobie poruszania się poszczególnych osób na terenie firmy.

 

Zadaniem systemu kontroli dostępu jest niedopuszczenie do chronionych pomieszczeń osób nie mających odpowiednich uprawnień. Za pomocą sterownika systemu można bardzo łatwo i szybko zmienić lub odebrać danej osobie uprawnienia wstępu do określonych stref, czy pomieszczeń.
Dostęp do budynków, całych stref w tych budynkach, czy też konkretnych pomieszczeń kontroluje się tradycyjnie za pomocą zamków i kluczy. Rozwiązanie takie ma jednak wiele wad. System kontroli dostępu sterujący zamknięciami eliminuje większość z nich.


Kontrola dostępu zapewnia między innymi:

 • Rejestrację wejść i wyjść
 • Identyfikację osób i ich dostępu
 • Kontrolę strażników

System rejestracji czasu pracy.

System rejestracji czasu pracy to doskonałe narzędzie wspomagające zarządzanie firmą. System może być wykorzystany w przedsiębiorstwie o dowolnym profilu działalności gospodarczej i obejmuje zagadnienia związane z ewidencją czasu pracy. Poniżej przedstawiamy korzyści które wynikają z zastosowania systemu rejestracji czasu pracy.

 • Uzyskujemy możliwość obiektywnej kontroli czasu pracy w dowolnym okresie
 • Uzyskujemy samodyscyplinowanie się pracowników dzięki świadomości kontroli, ewidencji i bilansowania czasu pracy.
 • Możemy zwolnić z obowiązku prowadzenia ewidencji obecności i czasu pracy personel kierowniczy
 • Upraszczamy procedury wymagane przez kodeks pracy w wyniku ich odbiurokratyzowania i zautomatyzowania
 • Podnosimy prestiż firmy
 • W przypadku rozwoju firmy i zwiększenia zatrudnienia można rozbudować o dodatkowe punkty kontrolne i dowolną ilość kart
 • System można uzupełnić o kolejne narzędzia, które usprawniają działalność firmy wykorzystując karty z systemu RCP ( kontrola dostępu do pomieszczeń, identyfikacja użytkowników parkingu zakładowego )

Nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem

 • Data aktualizacji: 2019-09-09 11:06