Współpracujemy z

Anna Para - Twója kancelaria prawnicza

Nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem

Systemy alarmowe

System alarmowy jest instalacją elektroniczną przeznaczoną do wykrywania i sygnalizowania nienormalnych warunków, wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa.


System alarmowy zwykle składa się z urządzeń przez które sygnał jest inicjowany, transmitowany i gdzie jest odbierany.
Prawidłowo zaprojektowany i zainstalowany system chroni obiekt i wysyła sygnał alarmu w przypadku naruszenia przez intruza obszaru chronionego.
Mózgiem systemu alarmowego jest centrala alarmowa która nieustannie zbiera informacje od każdego z elementów systemu i reaguje w ułamku sekundy w przypadku, gdy któryś z detektorów (czujników) informuje ją o nienaturalnym stanie otoczenia (naruszenia chronionej strefy). Reakcja ta - w zależności od skonfigurowania systemu - polega na wydaniu polecenia sygnalizatorom do rozpoczęcia akustycznego i/lub optycznego sygnału alarmu, może również wysłać informacje do stacji monitorującej. Centrala może również wydać polecenie zamknięcia określonych przejść, włączenia oświetlenia oraz wykonania innych czynności zaprogramowanych przez instalatora. Dodatkowo centrala w sposób ciągły kontroluje stan własny i całego systemu, informując użytkownika o ewentualnych usterkach, braku zasilania, uszkodzeniu linii telefonicznej, itp.


Do programowania systemu oraz jego codziennej obsługi służy klawiatura szyfrowa. W odróżnieniu od centrali, która zwykle umieszczana jest w dyskretnym, niedostępnym miejscu - klawiaturę instaluje się tak by była łatwo dostępna. Wiele central alarmowych pozwala na podłączenie kilku klawiatur - tak aby ułatwić użytkownikowi sterowanie systemem z kilku miejsc. W zależności od typu centrali klawiatura może być typu LED - gdzie informacje o stanie systemu podawane są w postaci świecących diod lub typu LCD - gdzie wyświetlane są w postaci tekstu na ekranie ciekłokrystalicznym.
Jako elementy detekcyjne stosuje się bardzo szeroką gamę czujek:

  • czujki ruchu (aktywnej lub pasywnej podczerwieni, mikrofalowe);
  • czujki zbicia szkła (akustyczne);
  • czujki otwarcia (kontaktronowe)
  • czujniki dymu
  • czujniki gazu
  • sejsmiczne (wstrząsowe)
  • czujki na kasę itp.

Każde ze wspomnianych wyżej urządzeń występuje w różnych wariantach technicznych, różniących się stopniem obróbki sygnału, samokontroli, zasięgiem, odpornością na zakłócenia lub próby "oszukania". Wszystkie instalowane przez nas urządzenia mają odpowiednie atesty i odpowiadają warunkom Polskiej Normy, a także są w pełni zabezpieczone antysabotażowo.
Ponadto cały system działa - dzięki zasilaniu awaryjnemu - przez okres min. 72 godz. po odcięciu zasilania głównego.

Nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem

  • Data aktualizacji: 2019-09-09 11:06